Termeni & Condiții

Site-ul www.smartebook.ro este deținut și administrat de Librăria & Editura Levir S.R.L.- denumita  în continuare “LEVIR” și având următoarele date de identificare: CUI: 35937900, Reg. Com: J40/5264/08.04.2016. Adresa:  București, Bdul. Lacul Tei, Nr.75, Bl.16, Sc.B, Et.5, Apt.58, Sector 2,Romania.; tel: +40 0740 792 673; E-mail: office@smartebook.ro

“Cititor” reprezinta o persoana fizica sau juridica care în urma înregistrării pe site-ul LEVIR poate achiziționa numai prin sistemul virtual (on-line) cărți în format electronic (e-book).

“Cititor” se va regăsi in Termenii & Condițiile site-ului LEVIR  sub denumirea de “Utilizator”

Astfel solicitam Utilizatorilor noștri sa citească cu atenției Termeni & Condițiile site-ului care au fost întocmiți cu respectarea legislației în vigoare aplicabile.

Utilizatorii se obliga  ca permanent  sa monitorizeze Termeni & Condițiile site-ului LEVIR care pot suferi modificări, completări și actualizări. In caz de divergenta sau neînțelegeri intre LEVIR și Utilizator, se vor aplica Termenii & Condițiile valabile la momentul divergentei și notificării acesteia către LEVIR.

LEVIR  isi rezerva  dreptul de a modifica aceste prevederi precum și structura/configurația site-ului www.smartebook.ro fără a notifica în prealabil Utilizatorul

1. Copyright

Prin conținutul site-ului www.smartebook.ro se înțelege totalitatea  imaginilor, textelor, elementelor  de grafica web, scripturilor, elementelor de programare și este integral proprietatea LEVIR. Proprietatea conținutului  este apărata de Legea pentru protecția drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuala și industriala. Folosirea fără acordul LEVIR  a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare. smartebook.ro și logo-ul LEVIR  sunt mărci înregistrate ale LEVIR.

Levir  poate oferi prin acord scris, unei  persoane fizice sau juridice dreptul de a utiliza sub o forma stipulata în acord, un anumit conținut al site-ului.  Persoanei care i sa permis accesul la anumite conținuturi aparținând LEVIR are obligația sa se rezume doar la conținutul/conținuturile înscrise în acord și sa respecte perioada stabilita în acord. Aceasta nu poate accesa alte conținuturi ale site-ului LEVIR. Utilizarea conținutului in alte scopuri decât cele menționate în acordul scris, este strict interzisa și se pedepsește conform legii.

2. Politica de confidențialitate și Datele personale

Datele  personale ale utilizatorilor vor fi folosite de LEVIR și colaboratorii săi exclusiv în scopul declarat al acestui site, respectiv: publicare și comercializare de carți electronice. Informațiile din formularul de comanda vor fi folosite pentru a-ți trimite confirmarea comenzilor, facturile comenzilor și a-ți acorda accesul la facilitățile oferite de LEVIR.
LEVIR  nu face publice și nu vinde bazele de date conținând informații referitoare la datele personale ale Utilizatorilor săi.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificata și completata, și Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, LEVIR  are obligația de a administra în condiții de siguranța și numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de Utilizatori, un membru al familiei acestora ori o alta persoana.

Scopul colectării datelor este facturarea în vederea comerțului on-line de carte electronica (ebook).
Refuzul furnizării acestor date determina imposibilitatea de a avea acces la facilitățile oferite de LEVIR.  Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și nu sunt comunicate nici unui alt destinatar.

Conform Legii nr. 677/2001, Utilizatorul  beneficiază de următoarele drepturi:
a) dreptul de acces la datele personale

Orice Client are dreptul conferit de lege, ca o data pe an sa poată solicita și primi în mod gratuit confirmarea faptului ca datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate de LEVIR
b) dreptul de  intervenție asupra datelor.

Orice Utilizator poate solicita de la LEVIR in scris (semnat si datat) și primi în mod gratuit de la acesta, după cum este cazul: rectificarea, actualizarea, blocarea datelor prelucrate în contradicție cu legea aplicabila, a datelor inexacte, eronate, incomplete, transformarea datelor prelucrate în contradicție cu legea acestora în date anonime, notificarea operațiunilor anterior menționate către terții cărora le-au fost dezvăluite (dacă este rezonabil posibil).
c) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției
d) dreptul sa se opună prelucrării datelor personale și sa solicite pe cale oficiala ștergerea datelor.
Orice Utilizator are dreptul (din motive legitime), la orice moment al prelucrării sa se opună acesteia. Dacă opoziția este legală și justificata LEVIR  va înceta prelucrarea datelor în cauza.
La fel orice Utilizator are dreptul (fără a fi obligat la o contraprestatie și fără a motiva cerința sa) sa se opună  ca datele sale sa fie utilizate și prelucrate în scop de marketing direct, în numele LEVIR  sau în numele unor terți. Asemenea se poate opune ca datele sale sa fie dezvăluite unor terți în scopuri de marketing direct.
Pentru exercitarea oricăror drepturi menționate la literele a) – d) de mai sus, Utilizatorul  va înainta către LEVIR o cerere scrisa, semnata și datata, prin care ii solicita informațiile respective.
Comunicarea acestora se poate face fie la adresa Utilizatorului (notificata către LEVIR cu ocazia utilizării site-ului www.smartebook.ro) fie la o adresa solicitata în mod special de către Utilizator (inclusiv prin posta electronica) sau prin serviciu de corespondenta care sa asigure primirea personala a acesteia. LEVIR  va comunica aceste informații în termen de 15 zile de la primirea corespunzătoare (cerere scrisa, semnata si datata) a cererii.
Utilizatorul  are dreptul, conform legii, sa solicite și sa primească ștergerea datelor personale, precum și posibilitatea de a le modifica, folosind în acest sens, formularul de pe site.
Datele nu vor fi transferate în alte state. Dacă unele dintre datele personale sunt incorecte, Clienții pot trimite informații exacte la office@smartebook.ro. 
Informațiile referitoare la cardurile bancare ale Clienților nu sunt stocate în baza de date a site-ului www.smartebook.ro, acestea fiind procesate și folosite strict de furnizorii de servicii de plata online. LEVIR nu este responsabil pentru eventualele probleme de securitate ale server-ului pe care sunt stocate aceste date.

3. Limitele accesului la site

LEVIR garantează “Utilizatorului” acces limitat și  în interes personal ori ca reprezentant al unei entități in anumite situații, pe www.smartebook.ro, în scopurile declarate: comerț on-line de carte electronica (e-book). Se interzice cu desăvârșire atât “Utilizatorilor” cât și altor persoane care vizitează site-ul  www.smartebook.ro sa reproducă parțial sau integral, sa modifice parțial sau integral, sa descarce, sa copie sau sa exploateze site-ul in orice fel de scopuri care intervin intereselor LEVIR.  Vizitatorii pot accesa site-ul fără a-și lasă datele personale. Pentru o buna funcționare, site-ul poate seta cookies. Navigarea pe site implica acceptul dvs pentru folosirea de cookie-uri (mici fișiere stocate în computerul dvs pentru memorarea preferințelor Clientilor). Website-ul www.smartebook.ro poate folosi atât cookie-uri temporare (de sesiune) cât și cookie-uri persistente (ce rămân și după ce închideți browser-ul pentru vizitele ulterioare pe site. Acestea pot fi îndepărtate urmând instrucțiunile corespunzătoare browser-ul dvs.) Aceste fișiere sunt folosite pentru controlul calității, validarea sau păstrarea preferințelor și a altor configurări legate de sesiunea dvs de navigare. Pentru crearea unui cont pe site-ul www.smartebook.ro, Utilizatorul este obligat sa folosească o adresa de e-mail valida. LEVIR poate refuza cererea de înregistrare a unei persoane în situațiile în care se constata ca a furnizat informații neconforme cu realitatea sau folosește serviciile într-un mod neconform cu uzanțele normale. Atunci când o persoana  își creează un cont pe www.smartebook.ro devenind astfel Utilizator nu accepta primirea de “newsletters” și alerte din partea LEVIR. Utilizatorul poate oricând sa opteze pentru primirea de “newsletters”.

4. Limitele responsabilității

LEVIR  actualizează permanent securitatea site-ului și a mijloacelor sale de comunicare pentru www.smartebook.ro, însa nu garantează ca acestea nu pot avea viruși. Atât cărțile electronice cât și informațiile incluse pe www.smartebook.ro sunt puse la dispoziția Utilizatorilor și ale vizitatorilor cu buna credința.  Exactitatea lucrărilor (exactitatea termenilor, stilistica etc) cuprinse în cărțile electronice care se afla sub incidenta Legii dreptului de autor revin în întregime autorului sau după caz proprietarului de drept. In cazul în care vreuna  dintre cărțile electronice  publicate sau orice alta informație  publicate pe  www.smartebook.ro intra sub incidenta Legii dreptului de autor, te rugam sa ne aduci la cunoștința la adresa office@smartebook.ro, pentru a putea lua măsurile legale necesare. Părerile exprimate în cuprinsul comentariilor care apar în secțiunile dedicate sunt asumate în întregime de Utilizatorii care le-au compus  și nu implica responsabilitatea solidara a LEVIR. Oricum LEVIR își rezerva dreptul de a șterge orice comentariul care este xenofob, incita la ura și violenta sau care contravine bunelor moravuri sau maniere.

Orice conținut care apare pe www.smartebook.ro  poate fi reprodus  exclusiv pentru uz personal. Pentru informațiile sau datele considerate de interes general, care ar putea apărea în presa, LEVIR trebuie sa își exprime acordul  prealabil, scris pentru publicare.

5. Procesatorul de plați.

LEVIR accepta numai plata cu cardul, realizata online.

Procesatorul de plata autorizat de catre LEVIR este: EuroPaymentServices s.r.l ., denumita in continuare “EuPlatesc”, cu sediul social in Str. Mizil, nr. 2C, Bloc Socum, etaj 1, stânga, București, Sector 3, 032265, România. Registrul Comertului nr.  J40/9950/2006, CUI RO18773866.

Datele cardului tău nu vor fi stocate de către LEVIR și nici de către procesatorul de plați autorizat.

Costurile  suplimentare pe care le suporta Utilizatorul , cum ar fi (dar fără a se limita la) comisioane de conversie valutara calculate și aplicate de banca emitenta a cardului Utilizatorului, dacă moneda de emiterea a acestui card nu este RON, nu este responsabilitatea LEVIR.

6. Prețul final, livrarea și politica de retur

Prețul final plătit de Utilizator este format numai din prețul carții electronic achiziționate. Prețurile carților electronice  sunt detaliate pe site.

Prețurile aferente carților electronice sunt exprimate în Lei

Cărțile electronice fac excepție de la condițiile obișnuite de retur deoarece  sunt considerate servicii de către legislația în vigoare.

Cărțile electronice se transmit doar în format ePUB(pe adresa de e-mail specificata în comanda), deci nu se prezintă sub forma unor produse fizice, care sa fie livrate Utilizatorului. Plata pentru cărțile electronice  se face exclusiv online , plata ramburs nefiind posibila. Dupa achiziționare, produsele digitale vor fi listate și în contul Utilizatorului.

Este obligația și responsabilitatea Utilizatorului sa verifice informațiile de compatibilitate și instrucțiunile disponibile pe site și sa se asigure, înainte de a achiziționa o carte electronica ca formatul acesteia (ePUB) este compatibil cu dispozitivele pe care intenționează sa le utilizeze. In cazul în care acesta achiziționează o carte electronica  și formatul specificat al acesteia (ePUB) va fi incompatibil cu dispozitivul personal, nu va fi posibila returnarea contravalorii atâta timp cât Utilizatorului i s-a livrat un link de descărcare valid și funcțional.

Utilizatorul are dreptul la 1 (una) descărcare a unei carți electronice achiziționate.

In măsura în care Utilizatorul după ce a efectuat plata  online și  a primit un link de descărcare  valid, în conformitate cu comanda plasata pe site, se va considera ca serviciul pe care LEVIR s-a obligat sa îl presteze a fost îndeplinit și acceptat de Utilizator. Linkurile de descărcare oferite Utilizatorului  nu pot fi retrase odată ce au fost trimise, iar, în măsura în care sunt funcționale în condițiile și pentru dispozitivele specificate pe site, se va considera ca LEVIR  și-a îndeplinit toate obligațiile fata de Utilizator. In aceste situații nu este posibila returnarea contravalorii acestor servicii.

7. Comunicarea pe www.smartebook.ro

Persoanele înregistrate pe www.smartebook.ro pot face comentarii și orice alte comunicări, pot sa transmită sugestii, întrebări sau informații, cu condiția ca limbajul acestora sa fie civilizat, iar conținutul comunicărilor sa nu fie ilegal, obscen, amenințător, defăimător, rasist  nu tulbura în nici un fel viata privata a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuala, nu conține viruși, nu servește unor campanii de promovare care nu au legătura cu www.smartebook.ro, nu sunt e-mail-uri în masa ori orice alta forma de spam. Persoanele care vor utiliza o adresa falsa de e-mail ori vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice ori în numele oricărei alte entități vor fi raportate organelor abilitate. LEVIR  nu își asuma responsabilitatea și nici nu va putea fi obligata la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicări.

Utilizatorul  are toate drepturile asupra conținutului mesajului sau comentariului pe care îl afișează pe site cu condiția ca acesta sa nu cauzeze prejudicii niciunei terțe entități fizice sau juridice.

8. Forta majora

Nici LEVIR și nici Utilizatorul nu poate fi tras la răspundere pentru neîndeplinirea (totala sau parțială) a obligațiilor contractuale  în caz de forță majora. Forta majora va fi probata conform legii. Părțile au obligația de a-și aduce imediat la cunoștința cazul de forță majora în vederea limitării consecințelor. Daca în termen de 15 zile evenimentul de forță majora nu încetează, părțile au dreptul de a declara nul  contractul fără pretinderea de daune-interese.

9. Frauda

LEVIR nu va solicita niciodată Utilizatorilor săi informații confidențiale cum ar fi: parole personale, date de accesare a conturilor bancare, coduri PIN, detalii despre membrii familiei, fise medicale, etc.

Este obligația Utilizatorului sa nu divulge nici unei persoane astfel de informații.  In caz contrar LEVIR nu poate fi tras la răspundere,  întreaga responsabilitate revenindui Utilizatorului.

In cazul în care o persoana pretinde Utilizatorului ca este reprezentant al LEVIR si solicita astfel de date confidențiale, acesta trebuie sa informeze imediat LEVIR la adresa de email: office@smartebook.ro scopul fiind de a minimaliza riscurile de fraudare și de a anunța organele competente.

Expedierea mesajelor electronice agresive, repetate, fără drept de obtiune și care au conținut comercial, de publicitate a unor produse și servicii  dubioase se numește SPAM.

LEVIR nu promovează SPAM-ul .

Orice tentativa de frauda sau orice frauda asupra conținutului site-ului www.smartebook.ro sau asupra serverelor acestuia este ilegala și va fi raportata organelor competente.

10. Dispozitii finale

In cazul în care unul sau mai multe clauze specificate in Termenii & Condițiile LEVIR va/vor  fi gasita(e) sau considerata(e)  nula(e) și invalida(e) nu afectează valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu înregistrarea pe site-ul  www.smartebook.ro  Utilizatorul accepta necondiționat Termenii & Condițiile de utilizare, valoarea acestora fiind similara cu a unui contract valabil încheiat.

Actualizat la data de 03.05.2016: Libraria & Editura Virtuala– www.smartebook.ro

345 338