Politica de Confidentialitate si Date Personale

Datele  personale ale utilizatorilor vor fi folosite de LEVIR si colaboratorii săi exclusiv in scopul declarat al acestui site, respectiv comercializare de cărți electronice. Informațiile din formularul de comanda vor fi folosite pentru a-ți trimite confirmarea comenzilor, facturile comenzilor și a-ti acorda accesul la facilitățile oferite de LEVIR.
LEVIR  este înscrisa in Registrul de evidenta a prelucrărilor datelor cu caracter personal sub nr 0000

LEVIR  nu face publice si nu vinde bazele de date conținând informații referitoare la datele personale ale Utilizatorilor săi.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, modificata si completata, si Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vieții private in sectorul comunicațiilor electronice, LEVIR  are obligația de a administra in condiții de siguranța și numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de Utilizatori.

Scopul colectării datelor este facturarea în vederea comerțului on-line de carte electronica (e-book) si  posibilitatea de a publica opera literara asupra căreia Utilizatorul are drept de autor.
Refuzul furnizării acestor date determina imposibilitatea de a avea acces la facilitățile oferite de LEVIR.  Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator si nu sunt comunicate nici unui alt destinatar.

Conform Legii nr. 677/2001, Utilizatorul  beneficiază de următoarele drepturi:
a) dreptul de acces la datele personale

Orice Client are dreptul conferit de lege, ca o data pe an sa poată solicita si primi in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate de LEVIR
b) dreptul de  intervenție asupra datelor.

Orice Utilizator poate solicita de la LEVIR in scris (semnat si datat) si primi in mod gratuit de la acesta, după cum este cazul: rectificarea, actualizarea, blocarea datelor prelucrate în contradicție cu legea aplicabila, a datelor inexacte, eronate, incomplete, transformarea datelor prelucrate în contradicție cu legea acestora în date anonime, notificarea operațiunilor anterior menționate către terții cărora le-au fost dezvăluite (daca este rezonabil posibil).
c) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției
d) dreptul sa se opună prelucrării datelor personale și sa solicite pe cale oficiala ștergerea datelor.
Orice Utilizator are dreptul (din motive legitime), la orice moment al prelucrării sa se opună acesteia. Daca opoziția este legala și justificata LEVIR  va înceta prelucrarea datelor în cauza.
La fel orice Utilizator are dreptul (fără a fi obligat la o contra prestație și fără a motiva cerința sa) sa se opună  ca datele sale sa fie utilizate și prelucrate în scop de marketing direct, în numele LEVIR  sau în numele unor terți. asemenea se poate opune ca datele sale sa fie dezvăluite unor terți în scopuri de marketing direct.
Pentru exercitarea oricăror drepturi menționate la literele a) – d) de mai sus, Utilizatorul  va înainta către LEVIR o cerere scrisa, semnata si datata, prin care ii solicita informațiile respective.
Comunicarea acestora se poate face fie la adresa Utilizatorului (notificata către LEVIR cu ocazia utilizării site-ului www.smartebook.ro) fie la o adresa solicitata în mod special de către Utilizator (inclusiv prin posta electronica) sau prin serviciu de corespondența care sa asigure primirea personala a acesteia. LEVIR  va comunica aceste informații în termen de 15 zile de la primirea corespunzătoare (cerere scrisa, semnata si datata) a cererii.
Utilizatorul  are dreptul, conform legii, sa solicite și sa primească ștergerea datelor personale, precum și posibilitatea de a le modifica, folosind în acest sens, formularul de pe site.
Datele nu vor fi transferate în alte state. Daca unele dintre datele personale sunt incorecte, Clienții pot trimite informații exacte la office@smartebook.ro.
Informațiile referitoare la cardurile bancare ale Clienților nu sunt stocate în baza de date a site-ului www.smartebook.ro, acestea fiind procesate si folosite strict de furnizorii de servicii de plata online. LEVIR nu este responsabil pentru eventualele probleme de securitate ale server-ului pe care sunt stocate aceste date.

345 338