Media și comunicare (1)
  • În căutarea unității de: Renée Weber 20.28lei

    Renée Weber ne conduce într-o odisee spirituala însuflețită de dialog prin universul științei, dar și al conștiinței, al misticii. Intre ele exista oare o graniță bine definita sau este doar o chestiune de perspectiva?

    „Călătoria m-a purtat, prin rețeaua «liniilor de univers» ce își au începutul în Big Bang, către oamenii de știință și înțelepții care ocupa o poziție centrala în dialogul cu cosmosul. In paginile care urmează ei vor exprima o poziție, uneori factuala și reținută, alteori speculativa și intuitiva, fata de problema care anima aceasta carte, și anume posibilitatea unei sinteze intre doua tipuri de abordare a universului.“

    „Mi-am pus întrebarea privitoare la ce ar putea învăța unul de la altul omul de știință și misticul. Un anumit răspuns s-a ivit într-un chip mai degrabă personal, sugerându-mi ca asa cum, familiarizându-se cu mistica, știința poate deveni mai profunda, mistica poate fi la rândul ei lămurită prin știință.“